dilluns, 29 de febrer del 2016

No és fàcil
Davant les dificultats en que em trobo per poder dissenyar el meu blog, veig que el meu desconeixement del que desconec és superior al que hagués pogut pensar mai.

Si tinc en compte el que deia McLuhan , el mitjà és el missatge, en aquest moment els meus missatges seran molt pobres i la meva col·laboració a la reinvenció del humans serà nul·la.
Seguiré treballant per tal que la presentació del blog resulti més atractiu, i dedicant més temps a les lectures poder fer comentaris més enriquidors.     . 
Intentaré que pugueu compartir els meus avenços.